LateBloomers.no på Facebook 

 

"Møtet med godt voksne menn med livshistorier og en livssituasjon lik min egen, brakte en ny dimensjon inn i tilværelsen. Et nytt nettverk ble skapt."

 


 

 

 

Bakgrunn...

Inspirert av Helseutvalgets Late Bloomers-tiltak de siste årene har vi, på privat initiativ, utviklet nettstedet LateBloomers.no. For oss har betydningen av å møte likesinnede vært et så grunnleggende og viktig springbrett for egen vekst og utvikling, at vi selv ønsker å være tilgjengelig for andre i en lignende situasjon. Med erfaring fra egne liv og deltakelse i ulike tiltak for menn i en komme-ut-fase, kan vi være lyttende likemenn og gi råd om de tiltak og hjelpeinstanser vi selv kjenner til. Vi trenger alle til tider et støttende og inkluderende nettverk!

Siden høsten 2004 har Helseutvalget blant annet tatt initiativ til Late Bloomers samtalegrupper og oppstart av fredagstreff (i Oslo) og senere også helgeseminarer (i Oslo og Bergen). I tillegg arrangerer de samtalegrupper og seminarer for kvinner som lever med med bi- eller homofile menn.
Les mer om Helseutvalget her>>>

 
 
   
     
(c) LateBloomers.no